Duurzaamheid bij MEDICE

MEDICE - waar men holistisch over gezondheid denkt. Van generaties voor generaties.

Op weg van een geneesmiddelenfabrikant naar een op duurzaamheid gericht, holistisch opererend gezondheidsbedrijf.

Bij alles wat we doen, staan bij ons als gezondheidsbedrijf de mens, de ‘vriendelijke’ omgang met ons milieu en dus een duurzaam economisch handelen centraal.

Bijna elk bedrijf beweert intussen ‘duurzaam’ te handelen. Tegenwoordig kan men het zich als bedrijf al helemaal niet meer veroorloven om deze zeer positieve 'trend’ niet te volgen. Dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor de gezondheidsbranche, waartoe immers ook wij als geneesmiddelenfabrikant behoren.


Duurzame bedrijfsvoering

Elk bedrijf, elke mens kan zijn eigen bijdrage leveren aan een verantwoorde omgang met onze natuurlijke rijkdommen. „De planeet heeft ons mensen niet nodig, maar wij hebben onze planeet wel nodig.“ Beter kan men het niet uitdrukken.

Wij houden ons al jarenlang consequent aan ecologische en sociale duurzaamheidscriteria; daarvoor staat ons bedrijf bekend. Dat is trouwens ook een belangrijke reden waarom velen voor MEDICE als werkgever hebben gekozen.

Wat wij doen

Daarom is het voor ons belangrijk een bijdrage te leveren aan de klimaatbescherming. Overal waar dat mogelijk is. Dat doen we al jarenlang. In onze vestiging in Iserlohn produceren we inmiddels meer dan 1/3 van onze energie zelf en hebben daarvoor twee bijzonder geluidsarme WKK-installaties op ons terrein gebouwd. Daarnaast hebben grote en uiterst moderne zonnepanelen geïnstalleerd. Wij stellen onze medewerk(st)ers e-bikes ter beschikking, letten ook bij ons kantineaanbod op een zo CO2-arm mogelijke productie en gebruiken consequent regionale en seizoensproducten. En als er geen regionale producten beschikbaar zijn, kiezen we voor landelijke biokwaliteit.

Dankzij een uitgekiend systeem van ons adviesbedrijf „GREEN GUIDES“ beperken we onnodig levensmiddelafval tot het absolute minimum. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook aanzienlijke kostenbesparingen op.

Nachhaltigkeit bei MEDICE

Economische duurzaamheid bij MEDICE

En nog een ding vooraf: we zijn een economisch bedrijf. En om de toekomst van ons bedrijf op lange termijn veilig te stellen, moeten we ervoor zorgen dat we economisch succes behalen. Het doel van elk bedrijf moet zijn het behoud op lange termijn van het bedrijf zelf en de daarmee verbonden arbeidsplaatsen.

Daarom wordt het grootste gedeelte van onze winst altijd gericht opnieuw in het bedrijf geïnvesteerd, zodat we het economisch fundament ook voor toekomstige generaties leggen. Alleen wanneer we economisch succesvol zijn, kunnen we in de modernste milieutechniek investeren. Alleen zo kunnen wij, om maar een ander voorbeeld te noemen, ook onze talrijke maatregelen blijven uitvoeren om het wereldwijd uitsterven van bepaalde plant- en diersoorten te beperken, zoals het aanleggen en verzorgen van veelsoortige weiden en de opbouw van bijenkorven met eigen imkers op ons terrein in Iserlohn.

Nachhaltigkeit bei MEDICE

Dat wij dat nog niet perfect doen, is vanzelfsprekend. Maar we leren elke dag weer iets nieuws, ontwikkelen ons continu verder, hebben nu zelfs een medewerkster in onze vestiging in Iserlohn aangenomen, die zich bijna uitsluitend met duurzaamheidsonderwerpen bezighoudt

Was ons zeker van de meeste andere bedrijven onderscheidt, is dat we met onze „sustainable4U“ nu zelfs een eigen bedrijfsunit hebben opgericht, die zich 100% aan de megatrend ‘Duurzaamheid’ wijdt en waarmee we vast zeker ook winstgevend zullen worden. Waarom ook niet? Goede dingen doen en een hoger doel nastreven – DAT is de basis voor duurzaam economisch succes!

Dat is precies wat we met veel inspanning en hoge investeringen consequent stimuleren. Wij ontwikkelen MEDICE verder - van geneesmiddelenfabrikant tot een op duurzaamheid gericht, holistisch opererend gezondheidsbedrijf.

Wij beperken ons daarbij niet tot enkele ‘milieuprojecten’, maar houden het grote, overkoepelende doel voor ogen. Voor ons behoren naast milieu- en klimaatbescherming ook sociaal engagement en succesvol economisch handelen tot een duurzame bedrijfsvoering – en dat al decennia lang.


Mer...