ADHD

Hulp voor kinderen, jongeren en volwassenen

De aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, kort ADHD, is de vaakst voorkomende psychiatrische stoornis bij kinderen en jongeren en een stoornis die het leven van de betrokkenen pas aanzienlijk beïnvloed wanneer ze volwassen zijn geworden.

MEDICE is marktleider voor ADHH in Duitsland. Onze preparaten Medikinet® (tabletten met 5, 10, 20 mg) en het door MEDICE ontwikkelde Medikinet® retard (werkzaam bestanddeel: methylfenidaathydrochloride, doseringen 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg) worden al jarenlang met succes toegepast bij de behandeling van kinderen en jongeren met ADHD – en dat niet alleen in Duitsland. Medikinet® retard (gedeeltelijk met andere handelsnamen) is ondertussen in meer dan 25 landen verkrijgbaar. Sinds 01-01-2012 is er voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar, die niet op methylfenidaat reageren, Attentin® - het eerste en enige speciale geneesmiddel met dexamfetamine.

Na bijna tien jaar onderzoek heeft MEDICE met Medikinet® adult opnieuw een mijlpaal bereikt voor de behandeling van ADHH: Medikinet® adult is het eerste in Duitsland goedgekeurde MPH-preparaat voor de behandeling van volwassen ADHD-patiënten. Door de goedkeuring van Medikinet® adult (sinds 14-04-2011) werd een lang bestaand hiaat in Duitsland opgevuld en hebben artsen en patiënten nieuwe mogelijkheden gekregen voor de behandeling van ADHD bij volwassenen.

Met Kinecteen® biedt MEDICE sinds 1 april 2017 ook een 12 uur werkzaam methylfenidaat aan. Het is verkrijgbaar in de doseringen 18 mg, 27 mg, 36 mg en 54 mg en kan tegen een vast bedrag worden voorgeschreven.

inds medio 2019 completeert Agakalin® - het atomoxetine van MEDICE – de ADHD-portfolio. Het is goedgekeurd voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen. Atomoxetine verhoogt de beschikbare hoeveelheid noradrenaline als transmitter in de hersenen. Deze chemische stof, die van nature in de hersenen wordt geproduceerd, verhoogt bij ADHD-patiënten de oplettendheid en vermindert het impulsgedrag en de hyperactiviteit.

Wij willen de therapeutische mogelijkheden steeds verder optimaliseren en hebben daarom tijdens de ontwikkeling van dit specialisme een breed en diepgaand inzicht in ADHD gekregen. Dit is vooral gebaseerd op het nauwe contact met artsen, therapeuten, patiënten en familieleden. Dankzij het persoonlijke contact en de doorlopende intensieve gedachtewisselingen hebben wij deze stoornis in al zijn facetten grondig leren kennen. In het kader van een multimodale behandelaanpak, variërend van geneesmiddelen, via gedragstherapeutische interventies tot aan ondersteuning van ouders en opvoeders, ontwikkelen wij oplossingen en diensten die zijn afgestemd op de individuele behoeften van onze collega-artsen en patiënten.

Experts en opinieleiders waarderen MEDICE voor het grote inlevingsvermogen voor de uitdagingen bij de behandeling van ADHD. Dat willen wij voortzetten. Om elk vraag te kunnen beantwoorden.