ADHD

Hjelp til barn, ungdom og voksne

Attention Deficit Hyperactivity Disorder eller Hyperkinetisk forstyrrelse på norsk, forkortet ADHD, er en av de hyppigste psykiatriske forstyrrelsene hos barn og ungdom, og en forstyrrelse som påvirker livet merkbart til dem det gjelder, helt inn i voksen alder.

MEDICE er ledende på markedet i Tyskland innenfor området for ADHD. Våre preparater Medikinet® (tabletter med 5, 10, 20 mg) og Medikinet® retard som er utviklet av MEDICE (virkestoff: metylfenidathydroklorid, mengde virkestoff/enhet 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 mg) har i flere år blitt vellykket brukt til behandling av barn og ungdom med ADHD – og det ikke bare i Tyskland. Medikinet® retard (delvis med annet handelsnavn) er np tilgjengelig i mer enn 25 land. For barn og ungdom fra en alder på 6 år som ikke responderer på metylfenidat finnes siden 01.01.2012 produktet Attentin® - Tysklands første og eneste ferdige legemiddel med deksamfetamin.
Etter nesten ti års klinisk forskning har MEDICE med Medikinet® adult satt en ny milepæl for behandlingen av ADHD: Medikinet® adult er eneste i Tyskland godkjente MPH-preparat til behandling av ADHD-pasienter. Med godkjenningen av Medikinet® adult (siden 14.04.2011) ble et langvarig hull i behandlingstilbudet i Tyskland tettet til, og dermed åpnet det seg nye perspektiver for behandlingen av ADHD hos voksne for både leger og pasienter.

Med Kinecteen® har MEDICE siden 1. april 2017 også tilbudt et metylfenidat som virker i 12 timer. Det er tilgjengelig i fire ulike mengder virkestoff/enhet 18 mg, 27 mg, 36 mg og 54 mg og kan forskrives for en fast sum.

Siden midten av 2019 kompletterer Agakalin® - atomoksetinet fra MEDICE – porteføljen innenfor området for ADHD. Det er godkjent for barn fra en alder på 6 år, ungdom og voksne. Atomoksetin øker tilgjengelig mengde av signalstoffet noradrenalin i hjernen. Denne kjemiske substansen som produseres på naturlig måte i hjernen, høyner oppmerksomheten og reduserer impulsivitet og hyperaktivitet hos ADHD-pasienter.

Takket være våre ambisjoner om kontinuerlig å optimalisere behandlingsmulighetene, har vi i løpet av utviklingen av vårt kompetansefelt utviklet en bred og dyp innsikt i ADHD. Dette er fremfor alt basert på nærheten til leger, terapeuter, berørte og pårørende. Den personlige kontakten og kontinuerlig, intensiv utveksling har gjort det mulig for oss å få en grunnleggende forståelse av sykdomsbildet i alle sine fasetter. I rammen av en multimodal tilnærming til behandlingen, som spenner fra medikamentøse tiltak, atferdsterapeutiske intervensjoner til støtte til foreldre og pedagoger, utviklet vi løsninger og tjenester som er skreddersydd til våre legepartneres og pasientenes individuelle behov.

Eksperter og opiniondannere attesterer MEDICE stor innfølingsevne for utfordringene ved behandlingen av ADHD. Dette vil vi fortsette med. For å kunne gi et svar på ethvert spørsmål.