Nefrologi med system

Innen nefrologi har MEDICE, med sine 30 års erfaring, status som anerkjent nefrologi-spesialist for legekontorer og dialysesentre. Vår dype forståelse og dialogen med leger på stedet gjør oss i stand til å utvikle produkter som tilfredsstiller de individuelle utfordringene. Hovedtyngden ligger på renal anemi (blodfattigdom) og CKD-MBD (forstyrrelser i kroppens mineralbalanse), og her dekker foretaket så godt som alle indikasjoner ved nyresykdom.

Meninger om MEDICE

Kilde: AFS, 2016

  • Et renommert firma, de har et godt ry innen nefrologi.
  • Et middels stort familieforetak – med begge beina på jorda og sterk faglig orientering.
  • Et av de få firmaene som har gitt meg konstant oppfølging i flere år.

I samarbeid med noen kjente nefrologer publiserer MEDICE fagtidsskriftet NEFRO-CME tre ganger i året. Denne gratis tjenesten informerer i hver utgave om andre aktuelle tema og bidrar til en stadig videreutdanning av leger.

Nedlastinger

I tillegg til et stort produktutvalg tilbyr MEDICE også en omfattende pasientservice. F.eks. finnes det en hel rekke gratis brosjyrer om ulike tema som angår nyresykdommer, dialyse og ernæring, helt ned til hefter med oppskrifter.