OTC-produkter

Ta ansvar for din egen helse

Det blir stadig viktigere at pasientene selv tar hånd om sin individuelle helse på selvstendig vis. Uansett om det dreier seg om en forkjølelse, sykdom i mage/tarm eller hudproblemer – mer enn noen gang tidligere ønsker de det gjelder å kunne hjelpe seg selv, å kunne behandle mindre problemer selv og selv å kunne øke sitt eget velbefinnende. De informerer seg på eget ansvar på Internett, og første tur går ved symptomer på sykdom nå stadig oftere til apoteket enn til legekontoret.

Når det gjelder selvmedisinering er det fremfor alt aspekter som hurtighet, tilgjengelighet og forholdsmessighet som står i fokus. Det er ikke nødvendig å vente på en timeavtale hos legen og sette seg på venterommet når man har mindre plager. På apoteket får pasienter og kunder målrettet informasjon om sine plager samt kyndig informasjon om reseptfri legemidler, såkalte OTC-produkter (“Over-the-Counter”), som de kan bruke til selvmedisinering.

Selvmedisinering – mer etterspurt en noen gang før

Markedet for reseptfri preparater er i en kontinuerlig utvikling. I 2019 ble det registrert en økt omsetning på 3 prosent sammenlignet med året før. En studie fra tysk forening for legemiddelprodusenter, Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller e. V., viser at apoteket for 64 % av de spurte har blitt enda viktigere som rådgivende instans (fremfor alt under koronapandemien). Men også apotekenes postordrehandel blir stadig viktigere innenfor OTC-segmentet. Etter at den såkalte e-resepten ble innført, en ordning som forbrukerne tok til orde for, øker dessuten akseptansen og attraktiviteten for å levere inn resepten til et apotek med postordre.

Fordeler med apoteker som driver postordrehandel

  • enkelt å bestille hjemmefra
  • prisene kan lett sammenlignes
  • levering på huset

Fordeler med stedsbundne apoteker

  • direkte anskaffelse av akutt nødvendige legemidler
  • personlig rådgivning
  • nødtjeneste

Uansett om du kjøper legemidler til egenbehandling i apoteket på stedet eller per postordre – du kan ha lit til erfaringen og den faglige kompetansen til MEDICE og til kvaliteten på våre legemidler og medisinske produkter. For det er din helse som er vår drivkraft.