banner-unternehmen.jpg

Foretak

MEDICE er et uavhengig, eierstyrt familieforetak som ble stiftet av medisinere, og som frem til i dag ledes av medisinere. Vi ser ikke bare på oss selv som en parner til å stole på og en fair arbeidsgiver, men også som dynamisk motor for medisinsk fremskritt.

Vår selskapsledelse

Vår suksess som middels stort familieforetak er basert på høy kompetanse og mange års erfaring, noe vi har bygget opp gjennom tre generasjoner med selskapsledelse. For å sikre denne suksessen og bygge ut videre for fremtiden har vi målrettet forsterket selskapsledelsen i MEDICE med ytterligere eksperter som fremfor alt støtter oss innenfor områdene markedsføring og salg, finans og internasjonalisering – og som deler vår lidenskap for pasientenes vel.

Les mer

Våre produksjonssteder

Grunnsteinen for den internasjonale suksessen til MEDICE la vi i Südwestfalen, en av de viktigste industriregionene i Tyskland. I dag forsyner vi hele Europa med våre legemidler fra våre produksjonssteder i Iserlohn, Köln og München – og gjennom våre partnere er vi også aktive i knappe 50 andre land.

Les mer

Våre spesialområder

Våre anstrengelser for å finne best mulig løsning – dokumenterbar heling, vern av eller forbedring av livskvalitet – er bestemmende for hvordan vi handler forretningsmessig. Vi tar for oss alle aspekter som gjelder pasientenes helse og velbefinnende, og har særlig fokus på våre spesialområder hvor vi har mange års erfaring og høy faglig kompetanse.

Les mer

Vår historie

Suksesshistorien til MEDICE startet i 1949 i Iserlohn. I dag er MEDICE et av de ledende, middels store helseforetakene i Tyskland, og er også aktive i en rekke land internasjonalt.

Les mer

Vårt krav til kvalitet

Vi tilvirker legemidler av høy kvalitet og utvikler behandlingskonsepter som skal gi pasientene maksimal nytteverdi. Dette innebærer et stort ansvar – som vi etterkommer med faglig kompetanse, omhu, engasjement og kompromissløse krav til kvalitet.

Les mer