Vårt selskap

Vårt selskap

MEDICE er en uavhengig eierstyrt familiebedrift grunnlagt av, og ledet av, medisinsk fagpersonell helt fram til i dag. Derfor ser vi oss selv ikke bare som en pålitelig partner og som en rettferdig arbeidsgiver, men også som en dynamisk motor som skaper medisinske framskritt.

Ledelsesgruppen i selskapet vårt

Vår suksess som en SME-bedrift* er grunnlagt på den høye kompetansen og langvarige erfaringen vi har bygd opp over tre generasjoner i selskapets ledelsesgruppe. For å konsolidere denne suksessen og bygge videre på den for fremtiden, så har vi spesifikt utvidet MEDICE-ledelsesgruppen med flere eksperter til å støtte oss – primært på områdene markedsføring og salg, finans og internasjonalisering – og som deler vår lidenskap for pasientens velvære.


*(SME på norsk blir SMB: Små og mellomstore bedrifter)

Finn ut mer


Våre virksomheter

Vi la grunnlaget for MEDICE sin internasjonale suksess i Sør-Westfalen, en av Tysklands aller viktigste industriregioner. I dag leverer vi våre medisinske produkter fra våre lokasjoner i Iserlohn, Köln og München til hele verden, og er aktive i nesten 50 andre land gjennom våre partnere.

Finn ut mer

Våre spesialistområder

Våre gründerbeslutninger er styrt av vår streben etter den beste mulige løsningen: Verifiserbare kurer, beskyttelse eller forbedret livskvalitet. Vi tar vare på alle aspekter som tjener helsen og pasientenes velvære, og fokuserer særlig på våre spesialistområder der vi har mange års erfaringer og det høyeste nivå av profesjonell kompetanse.

Finn ut mer

Vår historie

MEDICE startet sin suksesshistorie i Iserlohn i 1949. I dag er MEDICE et av de ledende SMB– helseselskapene i Tyskland og er også anerkjent internasjonalt.

Finn ut mer

Våre kvalitetsstandarder

Vi produserer legemidler av høy kvalitet og utvikler terapeutiske tilnærminger som er designet for å gi maksimal nytte for pasientene. Dette innebærer et høyt ansvarsnivå som vi møter med profesjonell kompetanse, omsorg, engasjement og kompromissløse kvalitetsstandarder.

Finn ut mer

Nyheter

Kunnskap som gir deg spisskompetanse: Vi informerer deg regelmessig om alle viktige utviklinger og innovasjoner fra firmaet vårt. Fordi troverdig åpenhet er en av MEDICES kjerneverdier.

Finn ut mer