Krav til kvalitet

Vi tilvirker legemidler av høy kvalitet og utvikler behandlingskonsepter som skal gi pasientene maksimal nytteverdi. Dette innebærer et stort ansvar – som vi etterkommer med faglig kompetanse, omhu, engasjement og kompromissløse krav til kvalitet.


Høyeste produktkvalitet

Høyeste produktkvalitet og streng overholdelse av alle krav fra helsemyndighetene har øverste prioritet for oss. Med optimale produksjonsvilkår på vårt produksjonssted i Iserlohn er vi til enhver tid i stand til å garantere sikre og pålitelige legemidler. Vi er et foretak som er forpliktet opp mot grunnleggende medisinske verdier, og derfor satser vi alt på å levere et virkningsfullt bidrag til menneskers helse og velbefinnende.

Pålitelige produksjonsstandarder

Internasjonalt suksessrike merkeprodukter fra MEDICE tilvirkes under optimale rammebetingelser av våre erfarne og høyt kvalifiserte medarbeidere – og de tilpasses en skreddersydd markedsføring. I denne forbindelse oppfyller vårt GMP-konforme renrom-konsept og vårt sertifiserte kvalitetssikringssystem strengeste internasjonale krav.

Sertifiseringer og kvalitetssikring

MEDICE har etablert et omfattende kvalitetssikringssystem (QMS), som oppfyller alle lovfestede krav og forskrifter samt internasjonale, nødvendige krav til kvalitet, effekt og sikkerhet. QMS i MEDICE orienterer seg etter standardene i ISO 9001-serien samt ISO 13485 med tanke på våre medisinske produkter.


De nødvendige GxP-standardene (Good Clinical Practice (GCP), Good Pharmacovigilance Practice (GVP), Good Distribution Practice (GDP) og Good Manufacturing Practice (GMP)) overholdes.


Dermed sikrer vi en konstant høy kvalitet på våre produkter og en gjennomgående dokumentasjon uten hull av alle handlinger fra varemottak av råstoffet til sluttkontrollen av det ferdige produktet.

Vår atferdskodeks

I egenskap av utvikler av legemidler forplikter vi oss til å leve opp til vårt ansvar innen alle vitenskapelige og samfunnsmessige forhold ved å være transparente og arbeide på basis av høye etiske standarder. Vi er medlem av foreningen for legemiddel og samarbeid i helsevesenet, AKG (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen e.V.), og underlegger våre handlinger og vår kommunikasjon frivillig selvkontroll. Her har vi i første rekke fokus på informasjon om legemidler og bruksmuligheter, samt på innhold og metoder innen reklame for reseptpliktige legemidler. Vi forholder oss alltid fair og er påpasselige med en høy grad av transparens – i vår omgang med partnere, medarbeidere og pasienter, på lik linje med samarbeid med farmasøytiske foretak, medisinske institusjoner, etablerte leger og andre fagkretser.