Krav til kvalitet

Vi tilvirker legemidler av høy kvalitet og utvikler behandlingskonsepter som skal gi pasientene maksimal nytteverdi. Dette innebærer et stort ansvar – som vi etterkommer med faglig kompetanse, omhu, engasjement og kompromissløse krav til kvalitet.


Høyeste produktkvalitet

Høyeste produktkvalitet og streng overholdelse av alle krav fra helsemyndighetene har øverste prioritet for oss. Med optimale produksjonsvilkår på vårt produksjonssted i Iserlohn er vi til enhver tid i stand til å garantere trygge og pålitelige legemidler. Som et selskap forpliktet til medisinske kjerneverdier, gjør vi alt i vår makt for å gi et virkningsfullt bidrag til menneskers personlig helse og velvære.

Pålitelige produksjonsstandarder

Internasjonalt suksessrike merkeprodukter fra MEDICE produseres under optimale forhold av våre erfarne og høyt kvalifiserte ansatte – og pakkes for skreddersydd distribusjon. Vårt GMP-kompatible renromskonsept og vårt sertifiserte kvalitetssikringssystem oppfyller de strengeste internasjonale krav.

Sertifiseringer og kvalitetssikring

MEDICE har etablert et omfattende kvalitetssikringssystem (QMS), som oppfyller alle lovfestede krav og forskrifter samt internasjonale, nødvendige krav til kvalitet, effekt og sikkerhet. QMS i MEDICE orienterer seg etter standardene i ISO 9001-serien samt ISO 13485 med tanke på våre medisinske produkter.


De nødvendige GxP-standardene (Good Clinical Practice (GCP), Good Pharmacovigilance Practice (GVP), Good Distribution Practice (GDP) og Good Manufacturing Practice (GMP)) overholdes.


Dermed sikrer vi en konstant høy kvalitet på våre produkter og en gjennomgående fullstendig dokumentasjon av alle handlinger fra varemottak av råstoffet til sluttkontrollen av det ferdige produktet.

Vår atferdskodeks

Som utvikler av legemidler er vi forpliktet til å ivareta vårt ansvar i alle vitenskapelige og sosiale spørsmål, med åpenhet og basert på høye etiske standarder. Vi er medlem av den tyske foreningen for farmasøytiske legemidler og samarbeid i helsevesenet (AKG: Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen e.V.) og underlegger våre handlinger og kommunikasjon for frivillig selvkontroll. Her har vi i første rekke fokus på informasjon om legemidler og bruksmuligheter, samt på innhold og metoder innen reklame for reseptpliktige legemidler. Vi opptrer alltid rettferdig og legger vekt på høy grad av åpenhet – i vår omgang med partnere, medarbeidere og pasienter, på lik linje med samarbeid med farmasøytiske foretak, medisinske institusjoner, leger i privat praksis og andre fagkretser.