Særlige områder

Vi byder dig hjertelig velkommen til MEDICE HEALTHCARE GROUP, hvor sundheden betragtes ud fra et holistisk aspekt.

Fra producent af lægemidler til en virksomhed, der arbejder for sundheden

Virksomheden er i øjeblikket midt i en konsekvent planlagt transformation, dvs. fra at være en virksomhed, som udelukkende fremstiller lægemidler, til at være en holistisk tænkende virksomhed i sundhedens tegn. Den holistiske orientering omfatter en tæt ledsagelse af patienter under hele sygdomsforløbet, herunder individuel-præventive tiltag, evidensbaserede ernæringskoncepter og anvendelse af digitale sundhedsapplikationer (DiGA), som vi selv har udviklet.


Til MEDICE HEALTHCARE GROUP hører:

eyelevel

eyelevel - Vores ekspert for digital sundhed

eyelevel GmbH har sat det mål at illustrere de gældende medicinske retningslinjer ved hjælp af digitale løsninger og inddrage så vidt muligt alle stakeholders, der er relevante for patienternes velbefindende.

Læs mere

Mediventures

MediVentures

Med MediVentures GmbH har vi allerede i 2019 grundlagt endnu en virksomhed, som, udover at støtte innovative startups inden for den digitale healthcare-sektor, også har fokus på egne udviklinger af digitale applikationer.

Læs mere

Schaper & Brümmer

Schaper&Brümmer - Vores phyto-kompetencecenter

I næsten 100 år har Schaper & Brümmer konsekvent haft det mål for høje at udnytte naturens helbredende kræfter. Lægeplanter oparbejdes til virksomme lægemidler og medicinske produkter, som tåles godt.

Læs mere

sustainable for you

sustainable4U - Vores ekspert for mennesker og sundhed

Med sustainable4U udvikler og realiserer vi innovative koncepter inden for områderne ernæring, sundhed og miljø. Her betragtes komplekse sammenhænge ud fra et holistisk synspunkt og omdannes til realiserbare foranstaltninger og håndgribelige koncepter.

Freen Guides und Friendship

Læs mere

Bæredygtighed hos MEDICE

I alt hvad vores sundhedsvirksomhed foretager sig, er mennesket, den skånsomme tilgang til vores miljø og en tilsvarende bæredygtig forvaltning i centrum.

Læs mere