Etablering af „Health Family“

Døren til fremtiden står vidt åben

MEDICE er en dynamisk, fuldt integreret familievirksomhed, der drives af tredje generation. Udvikling af lægemidler af høj kvalitet, fremstilling af dem på vores egne fabrikker i Tyskland, distribution på vores hjemmemarked i Tyskland og på verdensplan - det er vores drivkraft hos MEDICE og dermed hjertet i Health Family.

Verden og sundhedsmarkedet har ændret sig radikalt igennem de senere år. Individuel behandling behandling og patienternes selvbestemmelse, omtanke for naturen, miljøbeskyttelse og bæredygtighed er centrale temaer, som er ved at ændre verden fuldstændigt. Nye behandlingsformer og tjenester er på vej frem, væksten på nye områder bliver dynamisk og fremmes af den voksende digitalisering. For at følge denne udvikling har vi etableret MEDICE ”Health Family”.

Formålet med at etablere „Health Family” er at blive den førende udvikler og leverandør af integrerede og forskelligartede sundhedsløsninger. Vi vil fremover udvikle relevante forebyggelses- og/eller behandlingskoncepter for alle sygdomme, hvor farmaceutiske, digitale og ernæringsmedicinske kompetencer er flettet sammen med henblik på innovativ forebyggelses- og behandlingsstyring.

”Health Family” har tre tværgående kompetenceområder:

  1. apotek (receptpligtig medicin)
  2. digital sundhed
  3. ernæringsmedicin

Effektive forebyggelses- og behandlingskoncepter

Læger, farmaceuter og patienters behov analyseres løbende inden for hvert indikationsområde. Gennem en permanent innovationsproces baseret på denne analyse udvikles evidensbaserede forebyggelses- og behandlingsløsninger med inddragelse af de tværgående kompetenceområder. Med disse integrerede sundhedsløsninger og deres permanente videreudvikling skaber MEDICE en ny dimension i den medicinske behandling. Målet er at give patienterne og deres pårørende en pleje, der ligger langt ud over det nuværende mulige behandlingsniveau.

Vores struktur er et resultat af vores strategiske orientering mod de definerede fremtidige områder for integrerede sundhedsløsninger.

Hvert af vores familiemedlemmer har en vision og en mission, som igen indgår i de generelle værdier og mål for MEDICE - The Health Family. Som i en god familie fører dette indre sammenhold til en styrke og beslutsomhed, der gør det muligt for os at følge vores ambitiøse vej med succes og med fælles styrke.

De seks søjler i Health Family er:

Receptpligtig medicin / MEDICE

Udvikling af lægemidler af høj kvalitet, fremstilling af disse i Tyskland og distribution på vores hjemmemarked i Tyskland og på verdensplan – det er vores drivkraft hos MEDICE og dermed hjertet i „Health Family“. På receptområdet har vi fokus på ADHD, nefrologi og urologi.

Håndkøbsmedicin / MEDICE og Schaper & Brümmer

Dette segment omfatter alle ikke-receptpligtige produkter og lægemidler købt på apoteker (håndkøb)

medigital

Med forskellige digitale løsninger under medigital-brandet ønsker vi at tilbyde terapeuterne mulighed for at individualisere og forbedre patientbehandlingen også med ikke-farmakologiske interventionsmuligheder.

Mediventures

MediVentures

Med MediVentures GmbH har vi i 2019 grundlagt et selskab, som ud over at fremme innovative start-ups på det digitale sundhedsmarked også fokuserer på intern udvikling af digitale applikationer.

sustainable4U - vores ekspert i mennesker og sundhed

Med sustainable4U udvikler og realiserer vi innovative koncepter inden for ernæring, sundhed og miljø. På den måde bliver komplekse sammenhænge betragtet holistisk og omdannet til realiserbare foranstaltninger og konkrete koncepter.

Theralution

Theralution udvikler og markedsfører banebrydende diagnostiske og terapeutiske koncepter/produkter til tarmsundhed i krydsfeltet mellem videnskab og medicinsk praksis. Som en førende leverandør af medicinske tjenesteydelser til læger inden for diagnostik og terapi af tarmvæggen tilbyder virksomheden praksis og klinikker en integreret diagnostik- og terapiverden.