Bæredygtighed hos MEDICE

MEDICE - hvor sundhed betragtes ud fra et holistisk aspekt. Fra generation til generation.

Vejen fra en lægemiddel-producent til en holistisk sundhedsvirksomhed med fokus på bæredygtighed.


I alt hvad vores sundhedsvirksomhed foretager sig, er mennesket, den skånsomme tilgang til vores miljø og en tilsvarende bæredygtig forvaltning i centrum.

Næsten alle virksomheder hævder i dag, at de handler „bæredygtigt“. I dag har man som virksomhed slet ikke råd til ikke at følge denne „trend“. I særdeleshed gælder det naturligvis for sundhedsbranchen, som vi jo som lægemiddel-producent tilhører.Bæredygtig virksomhedsledelse

Enhver virksomhed, ethvert menneske kan bidrage med at håndtere vores ressourcer bæredygtigt. „Planeten har ikke brug for os mennesker, men vi har brug for vores planet.“ Der er ingen bedre måde at udtrykke det på.

Vi har i årevis konsekvent holdt fast i de økologiske og sociale kriterier for bæredygtighed. Det har vores virksomhed ry for. Og det er i øvrigt også en væsentlig årsag til, at mange har valgt MEDICE som arbejdsgiver.

Det gør vi

Tilsvarende vigtigt er det for os at yde vores bidrag til klimabeskyttelsen. Hvor det er muligt. Det har vi gjort i mange år . I Iserlohn producerer vi nu selv mere end 1/3 af vores energi. På vores virksomhedsareal har vi bygget to egne kraftvarmeværker med særlig lav emission. Desuden har vi store solcelleanlæg med den mest moderne teknik. Vi stiller vores medarbejdere el-cykler til rådighed, sørger for, at vores kantinemad fremstilles med så lidt udledt CO2 som muligt, og anvender konsekvent regionens og sæsonens produkter. Hvis det ikke er muligt at få leveret regionale varer, benytter vi bio-kvalitet fra andre regioner.

Med et intelligent system, som vi har udviklet i samråd med rådgivningsfirmaet „GREEN GUIDES“, minimerer vi unødigt spild af fødevarer. Det er ikke kun godt for miljøet, men vi undgår også betydelige omkostninger.

Nachhaltigkeit bei MEDICE

Økonomisk bæredygtighed hos MEDICE

Og lige en ting mere: Vi er en erhvervsvirksomhed. For at sikre fremtiden for vores virksomhed er vi nødt til at sørge for, at virksomheden har en sund økonomi. Enhver virksomheds mål bør være at sikre dens økonomiske eksistens på sigt og de dermed forbundne arbejdspladser. Størstedelen af vores udbytte reinvesteres derfor altid målrettet i virksomheden for således at lægge det økonomiske fundament for fremtidige generationer. Kun hvis vi har økonomisk succes, kan vi investere i den mest moderne miljøteknik. Kun således kan vi, for at nævne endnu et eksempel, fortsætte med at fremme vores talrige tiltag mod den globale udryddelse af arter på en bæredygtig måde, f.eks. oprettelse og vedligeholdelse af artsrige enge, etablering af bistader med egne biavlere på vores fabriksarealer i Iserlohn.

Nachhaltigkeit bei MEDICE

Vi er naturligvis heller ikke perfekte. Men vi tager ved lære hver dag, og udvikler os hele tiden. Vi har sågar ansat en medarbejder i Iserlohn, som næsten udelukkende tager sig af emner inden for bæredygtighed.

Det, som sikkert adskiller os fra de fleste virksomheder er, at vi nu med vores „sustainable4U“ har oprettet vores eget forretningsområde, som fuldstændigt engagerer sig i megatrenden „bæredygtighed“, og som vi helt sikkert også vil være rentable med. Ja, hvorfor ikke? At gøre noget godt og dermed opfylde et overordnet mål – DET er grundlaget for økonomisk succes!

Det er præcist det, som vi konsekvent arbejder for. Og det gør vi med stor indsats og store investeringer. Vi fortsætter med at udvikle MEDICE - fra at være en lægemiddel-producent til at blive en holistisk sundhedsvirksomhed med fokus på bæredygtighed.

Vi begrænser os her ikke til enkelte „miljøprojekter“, men har det store overordnede mål i fokus. Vi er af den opfattelse, at ikke kun miljø- og klimabeskyttelse, men også socialt engagement og succesfuld økonomisk administration, er bestanddel af en bæredygtig virksomhedsledelse – og det har vi praktiseret i årtier.