Bedriftsledelse

Bedriftsledelse

Det er vårt mål å utvide den medisinske og forretningsmessige suksessen til vårt foretak på bærekraftig måte. For at det skal lykkes oss å gjøre suksess som mellomstort familieforetak fra Iserlohn også på internasjonalt nivå, har vi målrettet forsterket vår bedriftsledelse. Med to bedriftsledere som med mye erfaring og kompetanse er med på å bestemme foretakets kurs på lang sikt – og personlig bidra til at våre visjoner blir til virkelighet.

Fra venstre til høyre: Dr. Jürgen Kreimeyer, Dr. Sigurd Pütter, Dr. Katja Pütter-Ammer, Dr. Dr. Richard Ammer, Eric Neyret

Dr. med. Sigurd Pütter

Dr. med. Sigurd Pütter er bedriftsledende foretaker hos MEDICE.

Dr. Sigurd Pütter, f. 1972, tok etter eksamen fra gymnasiet en grunnleggende handelsutdannelse, studerte deretter medisin i Bonn og gjorde en doktorgrad i Tübingen.

I 1970 kom han til MEDICE. Etter faren Gustav Pütters død i 1977 tok han over den som eneste bedriftsleder og førte foretaket til dagens størrelse.

I 1982 fikk han fra senatet ved universitetet i Tübingen "verdigheten til en æresenator", da han hadde gjort seg fortjent til dette ved sin forskningsfremming innenfor og utenfor universitetet på medisinsk fagområde og den medisinske videreutdannelsen i sin region.

Dr. Sigurd Pütter engasjerer seg dessuten i mangfoldige æresstillinger. Slik er han for eksempel visedirektør for Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer og styreformann for foretaksinitiativet Pro A46, som er engasjert for Autobahn-veistrekningen mellom Iserlohn og Arnsberg. I to tiår var han dessuten styremedlem i Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) e.V.

I 2013 mottok dr. Sigurd Pütter for sitt fremragende engasjement både i næringsliv og for den generelle velferden det såkalte "Bundesverdienstkreuz 1. Klasse".

Dr. med. Katja Pütter-Ammer

Dr. med. Katja Pütter-Ammer har siden 2001 vært bedriftsledende foretaker hos MEDICE.

Dr. med. Katja Pütter-Ammer ble født i Iserlohn i 1967. Hun er lege med tilleggsutdannelse til "Master of Science in Pharmaceutical Medicine".

Etter studiene jobbet hun som lege ved universitetsklinikken i München og gikk deretter til et forskningsopphold ved Tufts University i Boston, der hun i tillegg fikk "Certificate of Studies in Business and Administration" fra Harvard University.

Deretter gikk hun over til farmasøytisk industri og var der aktiv innenfor klinisk forskning. 

Siden 2010 har dr. Katja Pütter-Ammer vært medlem i arbeidskretsen "Marke im Pharmamarkt" for Markenverband.

Dr. med. Dr. oec. Richard Ammer

Dr. Richard Ammer ble født i München i 1970 og er lege og forretningsadministrator.

Etter medisinstudiene i München og Boston og den kliniske og vitenskapelige utdannelsen ved Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, gjorde han i tillegg en videreutdannelse til internist ved Deutschen Herzzentrum i München og Universitätsklinikum i Münster. Sitt studium innen forretningsadministrasjon tok han ved universitetet i St. Gallen og Harvard Extension School.

Dr. Ammer vant "Young Investigator Award 2001 in Basic Science" fra European Society of Cardiology. Han var dessuten koordinator og forretningsleder for BMBF-Kompetenznetzes für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Vorhofflimmern) og har vært aktiv i 20 år ved Universitätsklinikum Münster for indremedisin i pleie av pasienter og akademisk opplæring. Han har også vært lærer ved Universitetet i St. Gallen i 20 år. 

Siden 2008 har dr. Richard Ammer vært varaformann for styret i Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie BPI e.V. 

Dr. Jürgen Kreimeyer

Dr. Jürgen Kreimeyer har siden 2014 vært bedriftsleder for områdene Marketing og Salg (tyngdepunkt OTC / OTX, Rx) og Med.-Wiss. (OTC).

Dr. Jürgen Kreimeyer, født den 6. juli 1964 i Münster, er sertifisert apoteker. Disserteringen gjennomførte han ved Institut für Pharmazeutische Biologie und Phytochemie ved universitetet i Münster.

Dr. Kreimeyer ser tilbake på mange års erfaring innen kommunkasjonsadministrasjon. Etter oppretting og salg av et reklamebyrå allerede under sin forfremmelsestid ble han aktiv i stillingen som markedsføringsleder hos plantefarmasøyten Sertürner Arzneimittel og deretter som bedriftsledende foretaker og formann for markedsføring og salg ved grunnleggelsen av oppstartsforetaket Redinomedica AG.

Etter salg av sine Redinomedica-andeler preget dr. Kreimeyer som markedsføringsdirektør i 11 år markedsføringen hos MCM Klosterfrau, inntil han på slutten av 2012 etter eget ønske igjen ble selvstendig med grunnleggelsen av Kreimeyer-Consulting GmbH. Innenfor rammen av sin stilling som konsulent fikk han dyptgående innsikt i foretaket Medice og de mulighetene som er forbundet med dette. 

Dr. Kreimeyer har allerede i mange år engasjert seg for et godt image for selvmedisinering. Siden 2002 har han vært medlem i utvalget for kommunikasjon og offentlighetsarbeid for Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller (BAH) og var betydelig deltaker i den GAH-initierte kampanjen for Grüne Rezept.

I 2010 mottok kan for anerkjennelse av sitt engasjement for BAH Hans W.-Bach-Verdienstmedaille. Siden 2015 har Dr. Kreimayer vært medlem i styret i BAH.

Eric Neyret

Eric Neyret har siden 2012 vært bedriftsleder for områdene Finans, Controlling og Administrasjon.

Eric Neyret ble født i 1964 i Lyon (Frankrike), der han også gjennomførte sitt studium innenfor politikk med tyngdepunkt for næringsliv.

Etter utdannelsen jobbet han mange år innen internasjonale farmasøytiske foretak. Aktivitetstyngdepunktene var oppbyggingen av landsorganisasjonen innenfor rammen av internasjonaliseringene av foretak, utbyggingen etter foretakeutvidelser av nødvendige strukturer samt handelsprosjekter.

Sist ledet han som Vice President Finance & Services – CFO Europe områdene Controlling, Finans, IT og Innkjøp for et internasjonalt farmakonsern.

Den internasjonale utvidelsen og den raske veksten til MEDICE i løpet av de siste årene krevde en oppbygging av nye nasjonale og internasjonale strukturer, som Eric Neyret med sine mange års erfaringer allerede vellykket kunne gjennomføre hos MEDICE.