Våre spesialistområder

Hjertelig velkommen til MEDICE HEALTHCARE GROUP, stedet hvor helse tenkes helhetlig.

Fra legemiddelprodusenten til helseforetaket
For tiden befinner selskapet seg midt i en konsekvent planlagt transformasjon fra ren legemiddelprodusent til et holistisk agerende helseforetak. Den holistiske tilnærmingen innebærer en oppfølging av pasientene gjennom hele sykdomsforløpet, inkludert individuelle, forebyggende tiltak, evidensbaserte ernæringskonsepter og bruk av digitale helseapplikasjoner (DiGA) som vi selv har utviklet.


Med i MEDICE HEALTHCARE GROUP er:

eyelevel

eyelevel - vår ekspert for digital helse

eyelevel GmbH har som mål å avbilde gjeldende medisinske retningslinjer ved hjelp av digitale løsninger og samtidig trekke inn alle aktører som er relevante for pasientens velbefinnende.


Les mer

Mediventures

MediVentures

Med MediVentures GmbH stiftet vi allerede i 2019 nok et foretak som i tillegg til å fremme innovative start-ups i det digitale healthcare-markedet også har fokus på egenutvikling av digitale applikasjoner.

Les mer

Schaper & Brümmer

Schaper&Brümmer – Vårt Phyto-kompetansesenter

I nesten 100 år har Schaper & Brümmer konsekvent arbeidet mot det målet å gjøre naturens helende krefter nyttbare for menneskene. Medisinske planter bearbeides til effektive og godt forlikelige legemidler og medisinske produkter.

Les mer

sustainable for you

sustainable4U – vår ekspert for menneske og helse

Med sustainable4U utvikler og realiserer vi innovative konsepter for områdene ernæring, helse og miljø. I denne forbindelse betraktes komplekse sammenhenger helhetlig og transformeres til realiserbare tiltak og gripbare konsepter.

Freen Guides und Friendship

Les mer

Bærekraft hos MEDICE

I alt hva vi gjør i egenskap av helseforetak for mennesker står en skånsom håndtering av vårt miljø og en tilsvarende bærekraftig virksomhet i fokus.

Les mer