Bærekraft hos MEDICE

MEDICE - der helse tenkes som helhet. Fra generasjoner til generasjoner.

På vei fra legemiddelprodusent til et helseforetak som agerer helhetlig og er orientert mot bærekraft.

I alt hva vi gjør i egenskap av helseforetak for mennesker står en skånsom håndtering av vårt miljø og en tilsvarende bærekraftig virksomhet i fokus.

Nesten alle foretak hevder i våre dager å handle “bærekraftig”. Ingen foretak har i dag råd til å ikke følge denne tvers igjennom positive “trenden”. Dette må selvsagt gjelde i særlig grad for helsebransjen, som jo også vi, i egenskap av legemiddelprodusent, er en del av.


Bærekraftig selskapsledelse

Alle foretak, alle mennesker, kan bidra med sin del til en ansvarsbevisst håndtering av våre ressurser. “Planeten trenger ikke oss mennesker, men vi trenger planeten”. Bedre kan det ikke spissformuleres.

Vi har i mange år allerede konsekvent rettet oss etter økologiske og sosiale kriterier for bærekraft - vårt foretak er kjent for dette. Forøvrig er det også en vesentlig årsak for mange til å velge MEDICE som arbeidsgiver.

Dette gjør vi

Derfor er det veldig viktig for oss å gi vårt bidrag til miljøvernet. Over alt hvor dette er mulig. Det har vi gjort i mange år. . På vårt produksjonssted i Iserlohn produserer vi nå mer enn 1/3 av vår energi selv. Til dette har vi bygget to egne varmekraftverk, som har spesielt lave emisjoner, på vår industritomt. Til dette kommer store flater med toppmoderne solcellepaneler. Vi stiller E-Bikes til disposisjon for våre medarbeidere, sørger for så lavt Co2-utslipp som mulig ved produksjonen av kantinemat, og vi bruker konsekvent regionale og sesongriktige produkter. Dersom regionale varer ikke er tilgjengelige, satser vi på overregional bio-kvalitet.

Ved hjelp av en gjennomtenkt system basert på veiledning fra consulting-selskapet “GREEN GUIDES” reduserer vi unødvendig matavfall til et minimum. Dette er ikke bare bra for miljøet - vi sparer også betydelige kostnader.

Nachhaltigkeit bei MEDICE

Økonomisk bærekraft hos MEDICE

Men først en ting i forveien: Vi er et kommersielt foretak. For å sikre fremtiden til vårt foretak på lang sikt må vi sørge for at vi har økonomisk suksess. Alle foretak må ha som mål å bestå over tid og på den måten sikre de tilknyttede arbeidsplassene. Derfor reinvesteres største del av våre overskudd alltid målrettet i foretaket igjen, for slik å legge et økonomisk fundament også for fremtidige generasjoner. Kun dersom vi har økonomisk suksess, kan vi investere i toppmoderne miljøteknikk. Kun da kan vi, for å nevne et annet eksempel, også i fremtiden på bærekraftig vis fremme mange ulike tiltak mot utryddelse av arter på jorda, som f.eks. det å opprette og stelle beitemarker med stort artsmangfold og bygging av bikuber med egne birøktere på vårt område i Iserlohn.

Nachhaltigkeit bei MEDICE

Men heller ikke vi er perfekte, naturligvis. Imidlertid lærer vi hver dag noe nytt og utvikler oss hele tiden videre. På vårt produksjonssted i Iserlohn har vi nå til og med ansatt en medarbeider som utelukkende skal ta seg av tema som gjelder bærekraft.

Noe som helt sikkert skiller oss ut fra de fleste foretak, et av vi med vår “sustainable4U" nå til og med har opprettet et eget virksomhetsområde som helt og holdent er viet til megatrenden “bærekraft”, en virksomhet som vi er sikre på vil vise seg å bli lønnsom for oss. Hvorfor ikke? Å gjøre noe godt og dermed noe som gir mening på et overordnet plan – DET er grunnlaget for bærekraftig økonomisk suksess!

Nettopp dette driver vi konsekvens fremover, vi investerer mye arbeid og penger i det. Vi videreutvikler MEDICE - fra legemiddelprodusent til et helseforetak som agerer helhetlig og er orientert mot bærekraft.

I denne forbindelse begrenser vi oss ikke til enkelte “miljøprosjekter”, men holder fokus på det store, overordnede målet. For oss er samfunnsengasjement og økonomisk suksess, i tillegg til miljø- og klimavern, en del av bærekraftig selskapsledelse – og det har vært slik i flere tiår allerede.