MediVentures

Med MediVentures GmbH stiftet vi allerede for vel to år siden et foretak i kooperasjon med MEDICE, som i tillegg til å fremme innovative start-ups i det digitale healthcare-markedet også har fokus på egenutvikling av digitale applikasjoner.

Vi er overbevist om at fremtiden tilhører en disease management på basis av pasientrelevante helsedata. Vi ønsker derfor å gi vårt bidrag til en digital Standard of Care.

Mediventures.de